Nová dynamická fasáda v Paříži – hravá a slunečná

Dynamickou fasádu  tvoří  alu  skládací panely vyplněné perforovaným plechem  typ FP 44 a dřevěné otočné slunolamy typ XL 500. .

V Sotecu tým technologů pečlivě připravil celou dokumentaci, naše výroba  vyrobila výrobky a nakonec v Paříži náš montážní tým pečlivě nainstaloval dynamickou fasádu.

To umožní  obyvatelům nové čtvrti vysokou kvalitu bydlení.