Nový ředitel prodeje a marketingu

Od 1. června 2023 společnost Soltec posílila svou organizaci, aby podpořila svou dlouhodobou strategii růstu a rozvoje společnosti, která přináší zákaznickou zkušenost na vyšší úrovni, posiluje spolupráci a dlouhodobé partnerství se svými partnery.

Na podporu těchto dlouhodobých cílů jmenovala společnost Soltec od 1. června 2023 Marko Plazara novým ředitelem pro prodej a marketing.

Marko Plazar je zkušený manažer s prokazatelnými zkušenostmi v oblasti řízení a mezinárodního prodeje, který posledních několik let působil ve společnosti Adria Mobil d.o.o., Slovinsko jako obchodní ředitel a ve společnosti Adria Benelux B.V., Nizozemsko jako výkonný ředitel. Jeho bohaté zkušenosti a znalosti napomohou obchodnímu růstu společnosti Soltec a jejích obchodních partnerů. Jak řekl Marko Plazar: „Silně věřím, že skvělý byznys mohou dělat lidé na základě důvěry a společných hodnot. Díky tomu můžeme dosáhnout konečného cíle, kterým je přinášet našim klientům a spotřebitelům přidanou hodnotu. Těším se, že budu součástí budoucího příběhu společnosti Soltec.“

Marko Plazar and Mirko Požar

Together with Mirko Požar, Soltec’s CEO, they will represent new management team of the company. As Mirko Požar stated:” My ambition, as owner and CEO, is to grow the company in the way that we always put customers at the center of our operations. With Marko joining our organization, we will gain new competences and experiences to accelerate the business with the same customer-oriented philosophy in mind”.