Šumi

Přehled projektu Šumi

Odkaz

V roce 1876 se Josipina Schumiová pustila do výroby sladkostí ve skromné dílně. Po první světové válce se jejího odkazu ujal pan Dragutin Hribar, který továrně vdechl nový život a získal jí pověst jedné z nejlepších cukráren v zemi.

Po bouřlivé druhé světové válce začala pro tuto budovu nová kapitola. Z ruin se zrodila slavná hospoda Šumi. Hospoda se stala útočištěm svobodomyslných umělců a intelektuálů, místem, kde se mohly setkávat tvůrčí duše, sdílet své nápady a užívat si ve společnosti druhých. Navštěvovali ji někteří z nejvýznamnějších hudebníků, novinářů a divadelních herců v celém Slovinsku.

Výzvy architektury

Centrum Šumi je dnes svědectvím tohoto bohatého dědictví a pozváním stát se součástí jeho další kapitoly, v níž se sladká vůně minulosti mísí s tvůrčí energií současnosti.

První plány této nové budovy vypracoval již v roce 1996 slavný architekt Boris Podrecca. Má velká okna rozesetá mezi betonovými fasádními prvky. Aby nebyl narušen celkový vzhled celé budovy, bylo třeba instalovat velmi decentní stínění oken.

Řešení Soltec

Pro zajištění tepelného a životního komfortu jsme zvolili decentní rolety s minimalistickou estetikou. Základní součástí rolet je tepelná tkanina ze skelných vláken, která poskytuje více než 90% ochranu proti přehřátí a zároveň zůstává průhledná a nebrání výhledu do okolí.

Za tímto účelem jsme vyvinuli 2 typy rolet:

Rolety na venkovních fasádách jsou technicky náročné, protože jsou integrovány mezi betonovou stěnu budovy a prefabrikované betonové fasádní prvky. Vzhledem k různým vzdálenostem mezi stěnami a fasádními panely jsme museli pro každé okno vyrobit všechny masky na míru. Tyto rolety jsou vyrobeny technologií ZIP, což znamená, že na látce je přivařen zip, který se posouvá ve speciálním vedení a udržuje látku napnutou.

Rolety na atriových fasádách jsou minimalistické a vedené nerezovými výplety, připevněnými přímo k hliníkové fasádě a sloužícími k vertikálnímu zastínění balkonů.