Ochrana osobních údajů

Vlastník a správce webových stránek www.pergola-agava.si:
SOLTEC d.o.o., Obrtna 9, 8257 DOBOVA
Statutární zástupce: Miroslav Požar

1. Použití, rozsah a účel uchovávání a zpracování

Osobní údaje ukládáme a zpracováváme za účelem udržování kontaktu se zákazníky, marketingových oznámení prostřednictvím e-mailu, podpory prodeje, profilování zákazníků s cílem upravit nabídku obsahu a produktů pro zákazníky v e-mailech a na webových stránkách. Pro účely oznámení prostřednictvím telefonu a e-mailu uchováváme tyto údaje:
– e-mailová adresa,
– jméno,
– příjmení,
– telefonní číslo.

Osobní údaje shromažďujeme s výslovným souhlasem osob. Tyto souhlasy uchováváme spolu s jejich obsahem a obsahem formuláře, kterým byly získány. Shromážděné osobní údaje využívají naše následující oddělení: prodej, marketing.

2. Export

Shromážděné osobní údaje jsou uloženy na území Slovinské republiky.

3. Doba skladování

Shromážděné osobní údaje fyzických osob uchováváme až do odvolání souhlasu fyzické osoby s uchováváním a zpracováním údajů. Po odvolání souhlasu jednotlivce jeho osobní údaje okamžitě a trvale vymažeme.

4. Jak chráníme shromážděné osobní údaje

Vždy přenášíme pouze obsah a informace a nikdy nepožadujeme čísla kreditních karet ani jiné údaje, které by mohly být zneužity kyberzločinci. Webové stránky www.pergola-agava.si jsou umístěny na zabezpečeném serveru a podléhají pravidelným bezpečnostním kontrolám.

Shromážděné osobní údaje používáme výhradně k výše uvedeným účelům, neprodáváme je ani nepředáváme třetím stranám, s výjimkou partnerů, kteří nám pomáhají při údržbě našich webových stránek, přičemž jsou povinni chránit osobní údaje za stejných podmínek jako společnost Soltec d.o.o.

Ve výjimečných případech můžeme vaše osobní údaje předat státním a bezpečnostním orgánům v souladu se zákonem, pokud by podaly oficiální žádost o předání osobních údajů.

5. Práva jednotlivce

Každá fyzická osoba může kdykoli požádat o následující informace týkající se jejích osobních údajů:
– nahlédnutí,
– opravu,
– úplný výmaz,
– předání jinému poskytovateli obdobných služeb,
– ukončení zpracování a uchovávání nebo odvolání souhlasu se zpracováním a uchováváním bez vlivu na zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu do jeho odvolání.

Žádost lze zaslat e-mailem na adresu info@soltec.si nebo písemně poštou na adresu sídla společnosti.

V případě, že se jakákoli fyzická osoba domnívá, že jsme porušili některé z jejích práv v oblasti ochrany jejích osobních údajů, může kdykoli podat stížnost u dozorového orgánu – Informačního komisaře ve Slovinské republice:Republika Slovinsko, Informační komisař, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si.

Tým pergola-agava.si respektuje vaše soukromí v souladu se zákonem (ZVOP-1-UPB1 UL RS 94/07, Zákon o ochraně osobních údajů – ZVOP- 1, Úřední věstník RS, č. 94/07 a GDPR), a proto provádíme veškeré činnosti na webových stránkách www.pergola-agava.si pro ochranu a etické nakládání s vašimi osobními údaji.