Raziskava in analiza nemškega tržišča bioklimatskih pergol

 

Naziv operacije: Raziskava in analiza nemškega tržišča bioklimatskih pergol

Prijavitelj: SOLTEC proizvodnja in svetovanje d.o.o.

Opis operacije »Raziskava in analiza nemškega tržišča bioklimatskih pergol« podjetja SOLTEC proizvodnja in svetovanje d.o.o.:

 

Z tržno raziskavo smo definirali potrebe nemškega trga iz vidika: tehnoloških vidikov bioklimatske pergole (kot npr. uporabljeni materiali, konstrukcija, tip senčenja), cenovno segmentacijo, segmentacijo po področju vgradnje (zasebna in poslovna raba) in distribucijskih kanalov. Tržna analiza je bila izdelana na podlagi povratnih informacij, pridobljenih skozi intervjuje z distributorji in specializiranimi prodajalci pergol. Iz tržne analize smo pridobili konkretno informacijo o tržnem deležu (vrednost trga, število prodanih produktov, delež nadstandardnih pergol), ki ga le-te predstavljajo na nemškem trgu. Nenazadnje pa je tržna analiza podala tudi izhodišča za nadaljnji tehnološki razvoj pergole Agava v prihodnosti.

Namen
Namen operacije je preko sofinanciranja upravičenih stroškov izdelave tržne raziskave podjetju povečati mednarodno konkurenčnost podjetja in zvišati stopnjo internacionalizacije. Povečala se bo mednarodna konkurenčnost podjetja in zvišala stopnja internacionalizacije.

Cilji in rezultati operacije: Raziskava in analiza nemškega tržišča bioklimatskih pergol

Višina nepovratnih sredstev, ki smo jih prejeli za namen izvedbe operacije, znaša 4.500,00 €

Več o nepovratnih sredstvih in EU skladih lahko preberete na www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.