Podizni panel kao dio interijera za recepciju.

Podizni panel kao dio interijera za recepciju.