#260 zgibnih panelov v Parizu!

V Parizu smo zaključili izjemen projekt P 13 – 260 kosov zgibnih panelov.

Na podlagi zahtev smo za naročnika najprej izdelali prototip, ki smo ga uskladili z vsemi tehničnimi zahtevami, rezultat pa je brezhibno zaključen projekt!